Tablets en iPads op de Triangel

Onlangs hebben wij 9 iPads en 45 2in1 laptops (combinatie touchscreen-laptop) aangeschaft om mee te werken in de klas. Bij goed gebruik van computers kunnen motivatie, leerprestatie en snelheid bij de leerlingen toenemen. De tablets helpen de leerlingen om vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

Dit is goed nieuws, maar is wel afhankelijk van een voorbehoud: alleen bij goed, gericht en gedoseerd gebruik. Computers op zichzelf maken het onderwijs natuurlijk niet beter. Toepassing van de vele technologische mogelijkheden in apps e.d. maken het schoolwerk voor leerlingen leuker en gemakkelijker. De leerlingen zijn bereid meer tijd aan leren te besteden, niet alleen op school maar ook daar buiten. Tablets maken het mogelijk om leerstof op een andere manier aan te bieden door bijvoorbeeld animaties, video, etc. te integreren in een leestekst.

Wat doen we o.a op de tablets?

 • Inzetten voor het oefenen van rekenvaardigheden
 • Het leren van woordjes en de inzet van spelling, eventueel ook voor Engels
 • Begrijpend lezen in de breedste zin van het woord; ook bij zaakvakken
 • Quiz, spelletjes voor het onthouden / repeteren van de geleerde leerstof
 • Het opzoeken van informatie waarbij kritisch bronnengebruik een rol speelt
 • Vaardigheden combineren en nadenken over hoe je tot een resultaat komt
 • Doelbewust inzetten van verschillende sites, apps en tools voor bijvoorbeeld presentaties, oefenen van leerstof of het kritisch zoeken naar informatie.
 • Waarom zijn we toch voorzichtig met de inzet van de tablets?

  Leerlingen die een uitgebreide ondersteuning van een grafisch interactieve app krijgen, hebben al snel de indruk dat ze de stof beheersen en komen niet verder dan een oppervlakkige verwerking. Je wordt dus niet altijd uitgedaagd en pen en papier blijven nog steeds nodig voor het meer uitdagen tot een actieve verwerking en het ontwikkelen van eigen denkkracht.


  De Triangel Nijverdal